Kontaktujte nás: +420 777 910 813 | info@zuliao.cz

Zuliao

Čínská reflexní masáž nohou dle dr. Wang Fuyina

dr. Wang Fuyin

(1949-2018)

Lékař, praktik čínské medicíny, učitel a skvělý člověk. Tak bychom mohli charakterizovat charismatického čínského lékaře, který zasvětil svůj život čínské medicíně, konkrétně oboru čínských léčebných masáží tuina a zuliao. Poprvé se dr. Wang Fuyin podíval do České republiky v roce 2008, kam byl pozván 1. školou tradiční čínské medicíny v Praze. V Praze se mu zalíbilo a tak do Čech jezdil pravidelně vyučovat čínské masáže tuina a zuliao i několikrát do roka. Díky dr. Wangovi byla v České republice založena škola Andao Institute (2011 - pozn. dříve pod názvem Evropská škola tuiny) zaměřená na výuku tuina masáží a masáží zuliao. 

Pan Wang byl velmi otevřený člověk s duchovním rozměrem a přesahem. Učil kohokoliv a velmi otevřeně. Jsme mu velmi vděční za vše co pro školu a studenty obětoval a udělal. Šíření nauky masáží tuina a zuliao je tak pro nás důležitý cíl, který dále pomáhá naplňovat slova dr. Wanga.

"Nechť se čínská léčebná umění šíří mezi lidi a další generace pro užitek všech a také proto, aby dary předchozích generací nebyly zapomenuty."

WANG (2).jpg

dr. Wang o reflexních masáží nohou zuliao

Praxí klinických masáží nohou se zabývám už přes třicet let. Na počátku 90. let uspořádal v Pekingu ředitel hongkongské pobočky tchajwanského RWO-SHR Health Institute International pan Chen Zhonggan výukové semináře ozdravných metod, na nichž jsem návazně absolvoval systematické školení středního a vysokého stupně. Za více než 30 let aplikování ozdravných masáží nohou jsem si v klinické praxi ověřoval cílené působení masáží u různých komplikovaných onemocnění, v různé míře jsem zbavoval pacienty jejich strádání a rovněž mnohokráte prováděl regenerační ozdravné zákroky u vedoucích představitelů naší země. Dlouholetá klinická praxe mě přivedla k hlubokému pochopení toho, jak mimořádně souvisejí s lidským zdravím a životem naše nohy, a prohloubila můj zájem o základní výzkum a bádání v oblasti pěstování života a ozdravování prostřednictvím nohou. V současné době se již pěstování života a ozdravování prostřednictvím nohou stává v celé zemi, ale dokonce i ve světě, stále více žádanou specializací. V květnu 1999 jsem se z pověření ministerstva práce zúčastnil práce na vypracování standardů pro specializaci „masér ozdravných masáží nohou“, posléze se pěstování života ozdravováním nohou oficiálně stalo jednou z profesí vykonávaných v naší zemi. Od počátku 90. let až do současnosti jsem vyškolil přes 10 000 studentů z Číny i zahraničí a podílel jsem se zpracování mnoha publikací a videopomůcek týkajících se technik nožních masáží. Dovednosti pěstování života ozdravnými masážemi nohou jsem mnohokrát přednášel v Malajsii, Indonésii, Thajsku, Japonsku, Francii i v České republice, což přispělo k neustálému zdokonalování těchto starověkých čínských léčebných metod a umožnilo jejich předávání, systematizaci, rozvoj a zlepšování.

WANG (1).jpg

Studium a počátky praxe dr. Wanga

Po absolvování Tianjinské univerzity čínského lékařství studoval tradiční metody „napravování kostí“ (zhenggu 正骨) u slavné léčitelky „babičky Meng“ a u věhlasné specialistky traumatoložky Luo Youming. Na tomto základě vypracoval vlastní terapeutické postupy a stal se zakladatelem léčebného směru nazvaného „metoda dynamického rovnovážného napravování – měkké napravování kostí v čínské medicíně“. Během svého působení na oddělení masáží ve vojenské nemocnici se učil čínské qigongové masáže vnitřních orgánů od Liu Wenchenga, syna známého lékaře Liu Xizenga.

V 80. letech pracoval v Tianjinu na oddělení masáží a traumatologie 254. nemocnice ČLOA a posléze praktikoval čínské masáže napravování kostí, jakož i reflexní terapii nohou v Ústřední vojenské nemocnici v Pekingu. Mimo to dlouhodobě pracoval jako fyzioterapeut a rehabilitační pracovník pro nejvyšší státní představitele a generalitu armády.

Mnoho let používal dr. Wang Fuyin reflexní terapii nohy k léčbě komplikovaných onemocnění, se zřejmým efektem u nemocí jako demyelizační porucha míchy, zbytnění prostaty, odpor k jídlu u dětí, dětská mozková obrna aj.

Mgr. Vladimír Ando, PhD.

sinolog, tlumočník a překladatel, přítel dr. Wanga, 

Velké poděkování za to, že můžeme čerpat ze znalostí dr. Wanga, patří panu Andovi. Všech více jak 40 seminářů, které pan Wang odučil za své desetileté působení v ČR , tlumočil právě on. Přeložil i knihu dr. Wanga Masáže nohou pro zdraví. 

Pan Ando je autorem více jak 10 knih o čínské medicíně, z nichž nejvýznamnější je pentalogie Klasická čínská medicína 1-5 a Čínská farmakologie. Nejnovějším dílem je pak již zmiňovaná kniha Masáže nohou pro zdraví, která vyšla v roce 2021.

Desetiletá spolupráce prohlubovala přáýtelství naší školy, pana Anda i dr. Wanga. Za všechny studenty mohu říct, že jsme oběma vděční za vše co pro šíření této úžasné metody udělali.

Mgr. Vladimír Ando PhD. a dr. Wang Fuyin

kniha: Masáže nohou pro zdraví

od dr. Wang Fuyina v překladu od Vladimíra Anda

Masáže nohou pro zdraví (Čínská ozdravná metoda pěstování života) je kniha od dr. Wang Fuyina a jeho syna dr. Wang Yana z dílny nakladatelství TCM CAP, kterou přeložil slavný český sinolog, překladatel a tlumočník Mgr. Vladimír Ando, Ph.D. Kniha je komplexní dílo o reflexních masáží nohou zuliao.

Kniha je doplněna o výuková videa, která natočil přímo dr. Wang Fuyin. Kromě informací v knize můžete využít i praktické ukázky aplikace technik a metod na jednotlivých zónách a regionech.

Pokud by Vám informace v knize nestačili. Můžete získat více informací k metodě, zónám, použití na smekinářích, kde si i ověříte zda provádíte techniky na reflexních zónách správně.

 Kniha dr. Wanga - Masáže nohou pro zdraví

Koupit

Pokračování odkazu dr. Wang Fuyina

Dr. Wang Fuyin si vždy přál, aby tato učení byla předávána otevřeně a komukoli s upřímným zájmem o starověké léčebné nauky. V tom viděl i smysl svého života, předat to, co se sám naučil a za léta praxe nasbíral.

Své učení předal  svým pěti osobním žákům. Svému synovi, třem čínským studentům a v Čechách Václavu Lukešovi, který se stal jediným osobním žákem dr. Wanga mimo oblast Číny.

Za 10 leté působení v ČR vychoval řadu českých a slovenských praktiků a terapeutů v metodách čínských masáží tuina i zuliao. V naší škole Andao Insitute učí reflexní masáže jeho studenti Klára Kolářová a Václav Lukeš. (na obrázku zleva Wang Yan, Klára Kolářová, Wang Fuyin, Václav Lukeš).

Wang Yan, Klára Kolářová, Wang Fuyin, Václav Lukeš,

Více o lektorech

dr. Wang Fuyin

při přednáškách reflexních masáží zuliao

Reflexní masáže zuliao učil v České republice dr. Wang během let 2008-2017 více jak 8 krát několim skupin studentů.